Årets landbruksoppgjør er avsluttet, og partene ga inntrykk av stor uenighet og at man står foran et «veivalg», hvorvidt man er for eller imot et såkalt industrilandbruk.

Norges Bondelag, Nortura og Tine gjør det de kan for å beholde mytene om rødmalte låver og småskalalandbruk med Dagros og Litago.

Uenigheten og veivalget er illusjoner, skapt og underbygget av både landbruksdepartementet og Norges Bondelag.