Fjøsgulv har stått mot lakseeksport på politisk toppnivå i Norge og EU.

Fredag sendte landbruksminister Jon Georg Dale brev til EU-kommissær Phil Hogan, der han gjør det klart at Norge nå vil slutte seg til EUs økologiregelverk slik det er, uten tilpasninger for sauefjøs. Norske sauebønder har såkalt spaltet fjøsgulv, som gjør det lettere å få unna møkk. EU mener imidlertid at heldekkende fjøsgulv er bedre for dyrene og har det som krav i sitt regelverk for økologisk matproduksjon.