– Etter den ekstraordinære tørkesommeren som har rammet deler av landet, er det helt avgjørende at vi setter i gang forhandlinger om innholdet i en krisepakke, slik at vi får friske midler raskt på plass, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Sammen med delegasjoner fra Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte han departementets forhandlingsutvalg, med departementsråd Leif Forsell i spissen. Bøndenes delegasjoner la på bordet flere krav for å hjelpe både korn- og husdyrbønder så vel som grønnsaks- og fruktprodusenter. De frykter konkurs og varig skade på norsk matproduksjon om de ikke får en krisepakke som monner.

Regjeringens forhandlingsleder Leif Forsell vil ikke kommentere kravene.

– Vi kommer tilbake med vår respons så snart som mulig, sier han til NTB og opplyser at det foreløpig ikke er avtalt noe nytt forhandlingsmøte.

Han er enig med organisasjonene i at det er viktig å få en rask avklaring, og også at bøndene får de ekstra utbetalingene så snart som mulig.

Mer erstatning

Først og fremst ønsker organisasjonene å forsterke og utvide ordningen med avlingsskadeerstatning slik at bøndene får dekket en større del av tapet. I dag må bøndene ta 30 prosent av tapet selv.

Tørken har påført bøndene tap på anslagsvis 5–6 milliarder kroner. Med dagens ordning vil bøndene få til sammen 1,1 milliarder kroner i erstatning, ifølge prognosene.

Bondeorganisasjonene ønsker også et tilskudd for å dekke ekstra kostnader for å frakte halm og gress. De har ikke summert opp hvor mye kravene deres vil koste.

– Den endelige oversikten har man når hver enkelt bonde har fylt ut søknaden om erstatning og den er ferdig behandlet, sier Bartnes.

Leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget advarer om at kravene de har lagt på bordet, kanskje ikke er tilstrekkelige.

– På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å overskue alle konsekvenser av tørkekrisen. Det kan derfor bli nødvendig med tiltak ut over de ovennevnte tiltakene, sier hun.

Viktig med raskt svar

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag sier til Nationen at de håper å komme i mål med forhandlingene i løpet av august.

– Målet er at det skal være en rask prosess. Dette handler om likviditet og forutsigbarhet for bønder i krise. Det å få klarhet i situasjonen så fort som mulig er viktig for bønder, som må ta raske beslutninger, sier Skorge.

Bondeorganisasjonene sendte 9. august krav til regjeringen om at det settes i gang tilleggsforhandlinger av jordbruksavtalen der målet er å få på plass en krisepakke. Hovedavtalen – utgangspunktet for de årlige jordbruksforhandlingene, åpner opp for ekstra forhandlinger dersom det oppstår uforutsette og alvorlige hendelser.

Både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har hele veien ment at friske midler er nødvendig for å håndtere den ekstreme situasjonen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Gjenforent etter 70 år
Mandag fikk 89 sørkoreanere komme til Nord-Korea for å møte sine slektninger. I Sør-Korea er over halvparten av de 132.124 personene som har søkt om gjenforening, døde.
00:49
Publisert: