I brevet til Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriver Tine at det er en økende fare for underskudd av melk utover høsten og vinteren, ifølge Klassekampen.

«I mange deler av landet kan situasjonen fortsatt avhjelpes dersom det kommer regn de nærmeste dagene, men værprognoser indikerer ikke vesentlige nedbørsmengde», skriver Tine. Samvirkeselskapet legger til at kundene har begynt å uroe seg for leveringsevnen deres.

- Ment som et varsel

Norske bønder fortviler over den verste sommertørken siden 1947. Tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte besetningene sine. I brevet ber Tine om et møte med departementet og organisasjonene for å drøfte tiltak som kan stimulere melkeproduksjonen.

– Tine har ennå ikke avgjort hva slags råd vi skal gi departementet, som avgjør slike spørsmål. Brevet er ment som et varsel om en situasjon som kan bli alvorlig, sier organisasjonssjef Eli Reistad i Tine til Klassekampen.

Tine har flere ganger den siste måneden advart bønder mot forhastet slakting av storfe. De har også tilbudt over 500 bønder å få tilkjørt vann til seterdriften, slik at dyrene kan bli lenger på utmarksbeite under fôrkrisen.

For tidlig å spå

I brevet skriver Tine at kundene har begynt å uroe seg for leveringsevnen deres. Reistad sier brevet er ment som et varsel om en situasjon som kan bli alvorlig, og å signalisere at det nå er usikkerhet om melkeproduksjonen i Norge.

Men det er foreløpig for tidlig å spå høsten.

– Det er ennå for tidlig å si om det blir mangel på melk. Det avhenger av hvordan melkebøndene klarer å tilpasse seg, for eksempel ved bruk av alternativt fôr, sier hun.

Situasjonen i år er ekstraordinær.

– I fjor slet mange bønder på Vestlandet med fôret på grunn av problemer med mye regn, men samlet sett så slo det ikke vesentlig ut på den nasjonale melkeproduksjonen. Nå er det tørke over store områder, sier Reistad.(Vilkår)

Denne låven ble bygget i 1936, men se hva den passer perfekt til i 2018.
03:25
Publisert: