Den voldsomme tørken i Sør-Norge har ført til at flere bønder velger å slakte dyrene sine. Overfor NRK forklarer Bull at de fleste avlsbesetningene på kjøttfe ligger i de tørkerammede områdene.

– Avlsarbeidet på alle storferasene er et verdifullt arbeid som vi er anerkjent for i Norge. Om vi nå kommer i den situasjonen at avlsbesetninger må slaktes på grunn av fôrmangel, er det en bedre idé at bønder i nord skifter ut egen besetning og får de mer verdifulle livdyrene hit, mener Bull.

Han har en idé om hvordan byttehandelen kan gjennomføres i praksis.

– De som må slakte kyr på Østlandet, melder inn at de har dyr som bør spares, og så kan vi sende dyr, som per definisjon er dårligere, til slakt herfra. Transport er ikke noen utfordring. Det finnes gode systemer for det, sier den nordnorske bonden.

Selv er Bull villig til å bytte 20 livdyr. Han frykter at konsekvensen av masseslaktet i sør kan bli at de gode avlsbesetningene forsvinner.

– Det vil ta lengre tid å få gode avlsdyr, og vi blir satt tilbake. Får vi et godt genmateriale i nord, er det lettere å sende det sørover i neste omgang, og vi vil få en større base, sier han til statskanalen.(Vilkår)

– De slipper det de har i hendene og følger guiden
Butikkeier Anny-Irene Mykkeltvedt sier hun taper millioner på at hun velger å ikke betale turistguider provisjon av det turistene kjøper.
02:08
Publisert: