Det er 16 år siden egersunderen Anbjørn Øglend startet opp som slakterigründer midt på tykkeste Jæren, i Norges største husdyrkommune Hå. De første årene var det ikke store resultatene Øglend kunne vise til.

Men satsingen på matvare­sektoren har lønnet seg. Omsetningen til Øglends virksomheter har økt fra noen titall millioner kroner i 1999 til over 1,4 milliarder kroner ifjor. Nå er han en av de mest vellykkede gründerne i oljefylket Rogaland. Det synes også i regnskapene til hans heleide hovedkonsern Anbjørn Øglend as. 253,7 millioner kroner endte resultatet før skatt på ifjor. Det skyldes i all hovedsak et salg av deler av virksomheten til samvirkegiganten Nortura. Faktisk er gevinstene enda større. Deler av transaksjonen er gjort utenfor hovedkonsernet, noe som gjør at Øglends samlede gevinst er på over 360 millioner kroner.

– Resultatene ifjor var tilfredsstillende, sier Øglend.

Milliardinvesteringer

Det er slakterivirksomheten av konsernet som er solgt til Nortura. Samtidig blir Nortura og Øglend partnere i Norpri der Øglend eier 51 prosent av aksjene, mens Nortura sitter på de resterende 49 prosentene. I etterkant av transaksjonen ifjor satte Konkurransetil­synet en stopper for at Nortura skulle ha opsjon på å kjøpe ut Øglend fra felleseide Norpri. Det er fra dette selskapet Øglend skal få leveransene til sin egen satsing på høykvalitetskjøtt kjent under merkenavnet Jæren Smak.

– Denne transaksjonen er først og fremst et samarbeid på kostnadssiden og gjør at vi blir langt mer effektive. Vi har på et vis outsourcet selve driften av slakterivirksomheten gjennom denne transaksjonen, sier Øglend.

Og enda lavere kostnader skal realiseres. I løpet av de neste årene er det meningen at Nortura skal bygge Norges suverent mest effektive slakteri i Kviamarka. Investeringen vil trolig komme opp i 1,5 milliarder kroner og gjøre at nærmere 20 prosent av alt kjøttet i Norge vil komme ut fra det planlagte slakteriet.

Langer ut mot politikerne

Til tross for storstilte planer og mangemillionærstatus er ikke Øglend fornøyd med tingenes tilstand i norsk landbruk.

– Kunden skal alltid være ballets dronning. Der har ikke norsk landbruk vært, sier Øglend, som er svært kritisk til deler av norsk svine- og storfekjøttproduksjon.

– Norsk biff er et restprodukt som kommer fra melkeproduksjon. Vi må få til mer profesjonalisering, sier Øglend.

Han vil ha en helt annen landbrukspolitikk.

– Jeg vil ha en masterplan for norsk landbruk, sier han.

– Og hva betyr det?

– Vi kan ikke ha et hobbylandbruk. Vi må bli større, og vi må satse på kvalitetsprodukter. Norsk landbruk kan ikke konkurrere på å lage billigkjøtt. Det kan vi heller importere, sier Øglend.

Han vil blant annet ha bort alle konsesjoner knyttet til grise­produksjon. I dag kan en bonde produsere 2100 slaktegris uavhengig av om han eier ett eller ti gårdsbruk. Øglend vil heller ha en grense knyttet til hvor mye jord den enkelte bonde disponerer slik at miljøhensyn ivaretas.

– I dette landet har vi en landbrukspolitikk som stammer fra 1940-tallet der enhver endring motarbeides. Hva er for eksempel logikken med å drive med griseproduksjon i Nord-Norge. Det er vanvittig, sier Øglend.

Norske politikere har han lite til overs for:

– Det er ingen som har satt seg skikkelig inn i norsk landbrukspolitikk. Ingen har kunnskaper om alle reglene og den helhetlige politikken. Det er trist.

– Du har selv tjent deg rik på jærbøndene. Det er få av dem som har tjent gode penger på sine investeringer?

– Det er rett. Men det er systemet som ikke åpner for den satsingen som er nødvendig. Men det er ikke tvil om at de bøndene som vi har inngått kontrakt med, tjener mer om de følger vårt opplegg enn de ville gjort uten, sier Øglend, og legger til:

– Det jeg vil aller mest, er jo at alle parter, også bøndene, skal sitte igjen med mer.

– Her på Jæren er det investert mer enn noensinne det siste tiåret. Skjønner du bøndene som investerer når avkastningen er så liten?

– Nei, det er jo rart at bøndene investerer så mye. Men det viser jo samtidig at det er enorme muligheter. Jærbøndene er de mest driftigste i landet. Jær­bonden vil, men han får ikke lov.

Les også på DN.no:

Sp vil gi penger fra oljefondet til flyktninger

Sp puster Frp i nakken på måling  

130.000 kan få boligskatt dnPlus (+) (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.