På jordene til Per Jostein Rustad begynner brunskjæret å få overtaket på grønnfargen.

46-åringen produserer høy for videresalg på den 360 mål store familiegården i Rakkestad. Men fôrselgeren er rammet av det samme problemet som alle andre bønder: Han sitter igjen med en brøkdel av sin vanlige avling.

– Her slo jeg 20. juni. Det har ikke skjedd noe siden den tid. Normalt ville det vokst 20 cm, sier fôrbonden mens han ser utover det som skulle vært en grønn eng.

Han får høre hjerteskjærende historier fra dyreeiere. Denne morgenen la han ut en annonse på Finn.no med importhøy til salgs. I løpet av dagen har epostene strømmet på og telefonen har kimet av pressede dyreeiere.

– Etterspørselen er enorm. Mange er i en fortvilet situasjon, sier Rustad.

Rustad viser frem en melding der en hestemamma forteller at hun er villig til å selge bilen for at datterens ponni skal bli sikret fôr.

– Jeg har en del faste kunder, men i år klarer jeg ikke å levere til alle. De må skaffe et annet sted.

Prishopp

I førsteslåtten satt han igjen med halv avling. Andreslåtten ser ut til å bli avlyst. Dermed er en fjerdedel av inntektsgrunnlaget smuldret bort for fôrhandleren.

Aldri har han opplevd at prisene har vært høyere.

– Fôret er dobbelt så dyrt nå. Noen forsøker å presse opp prisene og er oppe i tre ganger vanlig pris, mens andre selger til høystbydende.

Selv har han skrupler med å utnytte situasjonen.

– Det er ikke forbudt å tjene penger, men det har også et moralsk aspekt som får være opp til hver enkelt.

En av de siste firkantene med ensilert fôr lastes opp for å bli kjørt til Kråkerøy. Tidligere år har Per Josten Rustad sittet igjen med fôr i flere år.
En av de siste firkantene med ensilert fôr lastes opp for å bli kjørt til Kråkerøy. Tidligere år har Per Josten Rustad sittet igjen med fôr i flere år. (Foto: Knut Egil Wang)

Han merker at mange bønder har et mer profesjonelt forhold til situasjonen der de i større grad står over for et økonomisk valg hvor de kan slakte ned buskapen. Tine har gått ut og advart sine melkeprodusenter mot nedslakting.

Måtte til Danmark

De siste månedene har han jaktet på importkvoter, men ingen ville selge. Etter at tollen ble varslet opphevet, satte han inn støtet for å sikre seg fôrpartier fra nabolandene. Ett hestesenter jakter på 100 tonn fôr og en annen kunde vil kjøpe 75 tonn.

– Jeg vet ikke om jeg klarer å få tak i så mye, sier Rustad.

Gro Tvedt Anderssen, marked- og kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet, bekrefter at det en knapphet av fôr i markedet.

– Vi forventer derfor at prisene stiger, men det er for tidlig å si hvor mye prisene har steget og hvor mye de vil stige videre på dette tidspunktet, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiver Per Gunnar Aftret i Landbruksdirektoratet opplyser at det i dag er utfordrende å importere fra Sverige og Danmark, som følge av at nabolandene også er rammet av tørke.

– Henvendelser vi har fått om fôrimport gjelder for et bredt spekter av land, som Canada, Australia, England, Nederland, Litauen, Polen og Danmark. Henvendelsene tyder på at man har sondert muligheten for å importere fra andre land enn EU, skriver han på epost.

Jobber overtid

De dårlige avlingene, og høye prisene har forårsaket at flere bønder ser seg nødt til å slakte dyrene sine.

– Vi merker en økning i antall dyr som blir sendt til slakt på grunn av tørken, sier kommunikasjonsrådgiver i Nortura, Marthine Haugen Petersen.

For å møte det økende behovet har Nortura oppbemannet slakteriene sine. I tillegg må ansatte jobbe overtid. Norturas slakteri på Rudshøgda er et eksempel på dette.

– Vi er det største slakteriet i Nortura, og selvfølgelig merker vi situasjonen. Vi kjører overtid to ganger i uken for å møte behovet. Etter planen skulle vi slakte mellom 900 til 1000 storfe i uken, men denne uken kommer vi til å slakte 1120 dyr, sier John Løkting, kvalitetsleder på slakteriet.

DN har også vært i kontakt med Tine, men de ønsker ikke å spekulere i hva som kan bli konsekvensene i butikkene. De har så langt ikke merket noe på melketilførselen.

Laveste målinger noensinne

Norges vassdrags- og energidirektorat har de siste dagene hatt rekordlave grunnvannsmålinger.

– Det er en helt unormal situasjon, sier hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille i Norges vassdrags- og energidirektorat.

– I Sør -Norge og i Trøndelag ser vi at grunnvannsnivået er meget lavt og fortsatt synkende. Flere stasjoner har i juli hatt de laveste grunnvannsmålinger noensinne. På Groset ved Rjukan har de målt det laveste grunnvannet for denne tiden av året siden stasjonen ble etablert i 1949, sier han.

Årsaken er en vår med høye temperaturer, stor fordampning og lite nedbør. Prognosene for neste uke viser at situasjonen mest sannsynlig vil forverres og at tørken vil spre seg oppover mot Nordland.

Dråper til ingen nytte

Over markene i Rakkestad kommer et lynnedslag over horisonten og noen etterlengtede regndråper faller mot bakken. Noen minutter senere kommer en brannbil, men et fattig regnskyll kan ikke endre på situasjonen.

Dette markedet er til de grader styrt av tilbud og etterspørsel. Det vet Per Jostein Rustad godt siden han lever av å selge ved om vinteren og fôr om sommeren.

Høy som vanligvis har kostet tre kroner kiloen går nå for seks kroner kiloen.

– For fem år siden brant jeg inne med nesten alt fôr. Da fikk jeg ikke solgt for 1,50 kroner kiloen.

På nettforum advares det nå mot svindlere som forsøker å selge fôr mot forhåndsbetaling.

– Nå har folk sluttet å spørre om prisen. Da vet jeg at det er fôrmangel, sier Rustad mens laster opp med de siste restene av årets avling.(Vilkår)

Hotel California brexit
Britiske EU-motstandere frykter at Storbritannia aldri kommer seg ut av EU.
01:25
Publisert: