Kompensasjonen til landbruket blir tilsvarende som for husholdninger, skriver regjeringen i en pressemelding mandag kveld. Det vil si at staten dekker 55 prosent av strømpris over 70 øre per kilowattime for desember og til 80 prosent for januar til og med mars.

«For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/md., mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/mnd. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense», skriver regjeringen.

Alle får

– Det har vært en betydelig økning i strømkostnadene. For jordbruket kommer dette i tillegg til økning i rekke andre kostnader, og likviditetssituasjonen er svært krevende for mange bønder. Det har derfor vært viktig for meg å komme med gode løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen. Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i pressemeldingen

Kompensasjonen vil bli utbetalt av Landbruksdirektoratet. Ordningen skal ikke være søknadsbasert.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt frem for Stortinget i en proposisjon så raskt som mulig, heter det i meldingen.

Borch understreker at kompensasjonen for økte strømutgifter kommer i tillegg til de 754 millioner kronene det ble enighet om i tilleggsforhandlingene i slutten av oktober, og som utbetales i februar.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.