Produksjonsstøtten til norsk ubehandlet saueull kan være ulovlig. To britiske ullselskaper mener tilskuddsordningen for norsk ull ikke er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler. Landbruksdepartementet lover å svare på klagen innen tidsfristen.

EØS-tilsynet Esa har nå engasjert seg i saken.

«Kan bekrefte at vi har mottatt en klage i saken. Vi er nå i en fase med faktainnhenting og venter på svar fra norske myndigheter», skriver kommunikasjonssjef i Esa, Øystein Solvang, i en epost.

Underdirektør Christian Jordal i Esa opplyser til DN at i behandling av klagesaker sendes det kopi av klagene til myndigheter for å få kommentar.

– Vi vurderer tilbakemeldingene før vi tar stilling til om en sak skal prioriteres eller ikke. De færreste sakene blir prioritetssaker, sier Jordal.

Må stokke kortene

Han legger til at Esa ennå ikke har tatt noen beslutning i ullklagen om saken skal prioriteres eller ikke.

– Har Esa tidligere mottatt klage på den norske ullstøtten?

– Ikke meg bekjent.

– Men er landbrukssektoren spesiell?

– Ja, det er den. Her må man stokke kortene riktig. Det som er viktig i denne saken, er om produktet faller innenfor produktavgrensning eller ikke, noe norske myndigheter får anledning til å kommentere, sier Jordal.

Engelske klager

Det er de to engelske selskapene G. Modiano Limited og Standard Wool som har sendt inn ull-klagen til Esa gjennom et engelsk og et norsk advokatkontor.

I de siste årene har advokatfirmaet Thommessen hatt dialog med Landbruksdepartementet på vegne av sine engelske klienter om den støtten som gis til norske ullprodusenter og tilskuddsordningen til eksportører er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler.

«Det er ikke etablert noen felles tilskuddsordning for ull i EU, og etter det vi kjenner til er det heller ingen andre europeiske land enn Norge som her en egen tilskuddsordning for ull», heter det i et brev som ble sendt i mai 2107 fra advokatkontoret til Landbruksdepartementet.

I brevet vises det til at Storbritannia, som er den viktigste europeiske aktøren på verdensmarkedet for ull, mottar sauebøndene ingen tilskudd for ull.

«Den norske tilskuddsordningen for ull utgjør dermed et særnorsk støtteregime», understrekes det i brevet.

Milliarder i ull

Ifølge en oversikt fra Landbruksdepartementet har det blitt utbetalt mellom 242 millioner og 122 millioner kroner hvert år i tilskuddsordningen for ull siden 1993. Totalt har det i tidsperioden blitt utbetalt fire milliarder fra den norske stat i tilskuddsordningen for ull.

Norge produserer rundt 4,4 millioner kilo ubehandlet ull per år som må vaskes og skures før viderebehandling. Mye av det arbeidet skjer i England.

«Ettersom norsk ull generelt er nokså grov, går mye av ullen til teppeproduksjonen. Mellom 20 og 30 prosent av den norske ullproduksjonen selges til norske ullvareprodusenter, mens resten går til eksport», heter det i brevet fra advokatfirmaet i Thommessen.

Det brevet sendte advokatfirmaet i mai 2017 til Landbruksdepartementet og fikk svar halvt år etter i desember samme år.

Departementet understreket i svarbrevet at det er produsenten som er mottager av tilskudd for norsk ull, mens ullmottagerne kun forestår formidlingen av tilskuddet.

Landbruksdepartementet mener at den norske ull-støtten er lovlig som følge av at den eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

«Etter EØS-avtalens statsstøtteregler må det derfor skilles mellom eksisterende og nye støtteordninger. Eksisterende støtteordninger kan videreføres uten at det kreves særskilt godkjennelse», skriver Landbruksdepartementet i svarbrevet.

Nå har Esa satt en svar frist til 9. desember for å få svar fra norske myndigheter.

«Vi vil nå gå gjennom klagen og oversende svar til Esa i saken.», skriver landbrukspolitisk avdeling i departementet i en epost og opplyser at de «vil overholde de frister som Esa setter i saken».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.