Spørsmålet om import av frukttrær har engasjert sterkt de siste årene. Underdekningen av norsk frukt og kommersielle hensyn er hovedargumenter for import. Faren for irreversibel spredning av plantesykdommer og skadedyr er hovedargument imot. Det var knyttet stor spenning til tirsdagens varslede utspill:

– Jeg vil åpne for en permanent ordning som gir fruktprodusentene mulighet for kontrollert import av eple- og pæretrær basert på EUs strengeste regler, sier Listhaug.

Hun overbrakte nyheten til fruktbønder i Hardanger tirsdag.

I dag er det åpnet for å gi dispensasjon til import av plantemateriale av eple og pære på særskilte vilkår. Det er denne ordningen man nå ønsker å gjøre permanent.

God løsning

Det er i dag stor underdekning av norsk frukt i sesongen og økende etterspørsel. På grunn av norske dyrkingsforhold er det ikke tilgang på nok plantemateriale, og de trærne som leveres trenger flere år før de kommer i produksjon. Mulighet for å importere større volum frukttrær som kan begynne å produsere allerede året etter, ønskes velkommen i næringen:

– En slik permanent ordning har vi håpet å få til i mange år, så dette er en god dag, særlig for epleprodusenter. Så lenge dette skjer under kontrollerte forhold vil dette påskynde den positive prosessen som er i gang med å legge om særlig norsk epleproduksjon, sier direktør for kvalitet og miljø Jens Strøm i Bama til NTB.

Sammen med Gartnerhallen har de hatt som mål å øke samlet produksjon av norske epler med 50 prosent innen 2020, uten å øke dagens areal. Med endringene som kommer nå, kan dette bli en realitet.

Lettet

Tross alle de økonomiske fordelene, har Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Mattilsynet, Bioforsk og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) lenge frarådet importlettelser. Hovedårsaken er risikoen for å spre plantesykdommer som heksekost og pærebrann i Norge, samt at importtrær kan bringe nye skadedyr til landet. Etter Listhaugs strenge forslag puster seniorforsker Arild Sletten ved Bioforsk lettet ut:

– Dagens dispensasjonsordning er ikke mye brukt, mest fordi det er få planteskoler på kontinentet som klarer å levere etter det strengeste regelverket i EU. Så tilgangen er ikke så stor. Følger vi i tillegg EUs strengeste regelverk, tror jeg Norge kan leve godt med dette, sier han.

Mattilsynet vil bli bedt om å lage et utkast til endring av plantehelseregelverket som vil bli sendt på høring. Inntil en permanent ordning foreligger, vil dagens midlertidige ordning for import av kjernefruktmateriale opprettholdes.

Les også:
- Det er all grunn til å rope varsko
Optimismen tilbake i Asia
Verdens mest futuristiske flyplasser   (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.