– En gjennomsnittsbonde med oppunder 30 melkekyr kan tape hele nettoinntekten på 500.000 til 700.000 kroner på grunn av ekstremtørken. Hun risikerer å betale for å gå på jobben, sier Skorge.

Han forventer nå en krisepakke fra regjeringen. Onsdag følger statsminister Erna Solberg selv Bondelaget på besøk til en melkebonde på Kløfta for å få vite mer om problemene ved selvsyn.

– Da venter vi å få signalene om hva regjeringen vil komme opp med, sier Skorge.

50–50

Bønder er vant til betydelig forskjell mellom de enkelte år, og må tåle avlingsvariasjon på 30 prosent uten spesielle håndsrekninger fra myndighetene.

Men nå anslår Bondelaget en gjennomsnittlig avlingssvikt på 50 prosent – og opptil 70 til 80 prosent for de verst rammede på Østlandet.

– Tørken har vært ekstrem. Alle er rammet, men husdyrprodusentene verst, sier Skorge.

Det er et tilfelle hvor en slik gjennomsnittsbonde taper 50 prosent av normalavlingen med gress til vinterfôr hvor Skorge regner med at merkostnaden til kjøp av fôr vil bli en drøy halv million kroner.

– Alle varianter kommer til å bli tatt i bruk: Halm som spesialbehandles for å bli fordøyelig, mer soya fra Brasil, avskjær fra rotfrukter og korn fra hvor som helst. Problemet er at det har vært tørt i hele Nord-Europa og økende priser, sier han.

Det har også vært import av gress fra Sverige, men lite å få tak i.

– Det siste er slik import fra Island, sier Skorge.

Ikke konk

Generalsekretæren kjenner ikke til enkelttilfeller der gårdsbruk er slått konkurs eller besluttet nedlagt så langt i tørkeperioden.

– Problemene vil vel aksentueres etter hvert. Men allerede nå er bønder presset, fôr som kjøpes for senere levering må gjerne betales med en gang, sier han.

Et annet utslag er raskere og større slaktetall for storfe. Ifølge Norturas tall slaktes nå 1000 til 1200 dyr i uken, mot normalt nær null. Midt i juli var 1600 tonn lagt på fryselager, lagre som vanligvis er tomme denne tiden.

Det siste tiåret er rundt 1000 bruk nedlagt i året. Som regel overtar naboen driften, men da slik at en tredel, det dårligste arealet går ut av bruk. Skorge ser ikke bort fra at tallet kan øke i ekstremåret blant bønder som allerede teller på fingrene.

– Men bønder er selvstendige næringsdrivende som er vant til å strekke seg langt for å tilpasse seg, sier generalsekretær Per Skorge

Skuffet

I tillegg til statsministeren skal landbruks- og matminister Jon Georg Dale delta ved gårdsbesøket og drøftingene med landbruksorganisasjonene onsdag. Regjeringssiden ville tirsdag ikke gå nærmere inn på signalene som kan komme. Men etter det DN kjenner til vil bøndene bli skuffet - det vil ikke komme noen spesiell krisepakke.

– Det er et møte om tørken og fôrsituasjonen. Utover det har vi ingen kommentar nå, sier kommunikasjonssjef Ottar Løvik i Landbruksdepartementet.

Ap-næringspolitiker Terje Aasland støtter imidlertid bøndenes krav om ekstra krise-penger:

- Vi forventer at statsministeren og landbruksministeren på onsdagens gårdsbesøk kommer med konkrete tiltak, og at kommer en krisepakke som inkluderer friske midler for å hindre at tørken gir langvarige konsekvenser for norsk matproduksjon. Dette er i tråd med stortingsflertallets holdning for å trygge arbeidsplasser og næringsmiddelindustri og forhindre større slakt av dyr, sier Aasland til DN

I juli kunngjorde departementet 11 ulike tiltak som skulle bistå bøndene. Disse var ulike tilpasninger snarere enn økte uttellinger for det offentlige. Blant annet skulle muligheten for forskudd på avlingsskadeutbetalinger i dagens ordning økes, søknadsbehandling av tilskudd forseres og reglene om import av fôr lempes på.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skambud på Fred. Olsen Energy
01:09
Publisert: