Den verste tørken på over 50 år rammer nå store deler av norsk landbruk, advarer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.

De to bondeorganisasjonene mener konsekvensene for norsk matproduksjon kan bli dramatiske. Derfor ber de regjeringen om å vedta en krisepakke for norsk landbruk.

– Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Tørken er særlig omfattende på Øst- og Sørlandet, men også Rogaland og store deler av det øvrige Vestlandet og Trøndelag er berørt.

– Åker og eng står brunsvidde. Bønder fortviler – det går på psyken løs. Det er en fortvilt situasjon som til sjuende og sist handler om vår felles matforsyning. Det den enkelte bonde kan stille opp med strekker ikke til i den situasjon vi nå er i, sier leder Merethe Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har allerede invitert bondeorganisasjonene til et møte førstkommende mandag for å diskutere tørken.(Vilkår)