Terje Wester, daglig leder i Fatland Jæren, forteller om stor pågang av bønder som har meldt dyr for slakt.

– Vi slakter over dobbelt så mye som vi gjør i en vanlig juli-uke, forteller han til Stavanger Aftenblad.

Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk. Avlinger er ødelagt, og bønder over store deler av landet har problemer med å skaffe tilstrekkelig fôr til dyrene.

– På denne tiden i fjor slaktet vi rundt 160 storfe. Neste uke blir det 350. Vi tror det kommer til å øke gjennom sommeren og høsten, men det er helt avhengig av været. Hvis tørken fortsetter utover høsten, når lammene også skal slaktes, kan det fort bli mer alvorlig og gå på kapasiteten vår.

Normalt ser slakteriene for lite storfe i sommermånedene, og Norge har derfor importert. I juni 2017 ble det importert 1.546 tonn kjøtt, og i år var det 518 tonn. I juli vil norsk storfe sannsynligvis erstatte behovet for import, ifølge Wester.

Mandag møter landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bondeorganisasjonene for å diskutere situasjonen rundt tørken og avlingssvikten. Under møtet vil organisasjonene stille krav til en økonomisk tiltakspakke og til at regelverket tilpasses krisesituasjonen.(Vilkår)