– Vi fikk en del henvendelser fra gårdbrukere, så styret tok en beslutning. Alle her ser hvor sentrale primærnæringene er. Dette er en del av en dugnad, av samfunnsansvaret, sier økonomisjef Knut Skamsar i Eidefoss. Eidefoss gir nå bønder i Otta – og Bøverdalen, som ligger oppunder Jotunheimen i Nord-Gudbrandsdal, 15 øre per kilowatt-timen i rabatt.

Rundt 200 bønder med strømdrevet pumpeutstyr for vanning får rabatten i juli og august. I tillegg halveres nettleien i perioden for alle kunder. På monopoltjenesten nettleie krever nemlig de offentlige reglene ikke-diskriminerende praksis.

– Men husholdningene bruker jo lite strøm i sommerperioden, sier Skamsar. Han tør ikke anslå nærmere nå hva «tørkerabatten» til slutt vil koste kraftprodusenten, men det antas at en middels gårdbrukere som pumper fra vassdrag i dalbunnen for å vanne gressavlingene kan spare flere tusen kroner.

«Produserer som normalt»

As Eidefoss eies av kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom kommuner og har fem kraftstasjoner. Den viktigste baserer seg på vann fra fjellsjøen Tesse.

– Vi produserer som normalt. Tesse har stort tilsig av brevann nå i varmen, sier Skamsar.

Gudbrandsdal Energi (GE) lenger sør har noen produksjonsanlegg på sparebluss på grunn av lite elvevann. Men også dette selskapet gir rabatter for å hjelpe bøndene mot tørken.

– Vi var i grunnen først ute, sier administrerende direktør Jan Jansrud. GE tilbyr egen spotprisavtale uten egen fortjeneste til bøndenes vanningsanlegg. Nettleien reduseres også med drøye seks øre per kilowattime for juli og august.

«Tilbyr rimelige lån»

Tirsdag holdt Lom kommune, kraftselskapet, landbruksinteresser og lokalbanken Sparebank 1 Lom og Skjåk et eget møte om tiltak for lokalt, tørkerammet landbruk. Banken vil også gi et bidrag:

– Vi har besluttet å tilby rimelige lån til å dekke merkostnaden ved kjøp av fôr for våre kunder. Gårdbrukere kan få slike lån uten etableringskostnad, med fem års nedbetaling og det første året avdragsfritt. Renten skal være 2,5 prosent, sier Nils Arne Haugen, banksjef for bedriftsmarkedet.

Han sier banken også generelt vil være forhandlingsvillig om bønder kommer i vanskeligheter på grunn av tørken.

– Ingen er tjent med at noen går over ende, sier Haugen(Vilkår)

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert: