På bakgrunn av tall rapportert inn fra fylkesmenn rundt om i landet, anslår Landbruksdirektoratet erstatningsutbetalinger for avlingssvikt på 200 millioner kroner i år. Vanligvis ligger den summen på 30 til 40 millioner i året.

– Norske bønder har ikke opplevd like dårlige kår siden 1992, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet til NRK.

Landbruksdirektoratet anbefaler at de som frykter store avlingstap på grunn av tørken, uansett type produksjon, sørger for å dokumentere skadene. Kommunen bør også varsles slik at den kan kontrollere arealet og skadeårsaken.

– Vi kan frykte mellom 1 000 til 1 500 erstatningssaker som følge av avlingssvikt bare innen kornproduksjonen, sier Eide.

Det er spesielt kornprodusenter i Østfold, Akershus og Vestfold som ser ut til å bli hardest rammet av tørken.

– Vi kan forvente betydelig avlingssvikt i de fleste områder og i alle jordarter. Selv med nedbør i nærmeste framtid må disse fylkene regne med stor avlingssvikt, sier Eide.(Vilkår)

Audi R8 plus: Et klinisk våpen på veien
Audi R8 Plus Spider har også et kunstverk av en motor.
01:60
Publisert: