Bare bortfallet av premiepenger, bonuser fra sponsorer og avtalen med Skiforbundet vil ut fra prestasjonene de siste sesongene koste Therese Johaug rundt seks-syv millioner kroner samlet sett, dersom hun ender på 14 måneder utestengelse. Det er innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge og betyr i så fall utestengelse til oppunder jul neste sesong.

– Ut fra tidligere erfaring så ligger man minst på det, uten at jeg har regnet nøyaktig på det, dersom hele sesongen ryker. Men det er en del løse tråder. Det blir helt klart en reduksjon i inntekter som normalt ville kommet av premiepenger og bonuser, sier manager Jørn Ernst, som representerer Therese Johaug, til DN.

Totalt sett vil det etter det DN forstår derfor dreie seg om en total pris på en 14 måneders utestengelse på åtte-ti millioner kroner når utgiftene til hennes private satsing kommer på toppen av tapte pengesummer. 

Ved en utestengelse vil Therese Johaug gå glipp av bonuser og premiepenger. 
Ved en utestengelse vil Therese Johaug gå glipp av bonuser og premiepenger.  (Foto: Stein J. Børge/Aftenposten/NTB Scanpix)

Det betyr at inntektssiden i stor grad forsvinner det kommende året – ut fra Johaugs tidligere lønnsestimat på rundt ti millioner kroner i året, ved stor suksess i sporet. 

Regnestykket forutsetter at sponsorene ikke bryter med skistjernen når dommen i saken er klar. Og dersom Johaug anker en dom, vil det bety at advokatkostnadene, som Skiforbundet dekker inntil domsutvalget i Norges idrettsforbund kommer med dom i saken, begynner å løpe. Dette vil i så fall føre til betydelige tap og ytterligere utgifter. 

Stor bonusandel

Skistjernens sponsoravtaler er lagt opp slik at det er en splitt mellom bonuser og faste beløp. Uten konkurranser faller dermed halvparten av sponsorpengene bort for Johaug, uansett.

Utestengelse betyr også at en fireårig løperavtale med Skiforbundet, en avtale som har sikret Johaug rundt en million kroner i året, blir borte.

Hun går dessuten glipp av store premiepenger. I fjor gikk Johaug inn 3,7 millioner kroner. De to foregående årene har denne summen vært rundt to millioner kroner per år.

Hvordan salget av hanskemerket og kleskolleksjonen, som hun lanserte i fjor høst, blir påvirket etter dom i saken, er et åpent spørsmål. Hanskesalget har tidligere gitt Johaug en millionsum i året.

I tillegg må Johaug nå finansiere privatsatsingen under en utestengelse der seks personer er knyttet til henne. Jørn Ernst vil ikke gå inn på budsjettet de foreløpig har regnet på, bortsett fra å si at Johaug er villig til å betale det som skal til for at opplegget blir optimalt.

1,7 mill i Northug-budsjett

– Vi har satt opp et budsjett, men kostnaden er veldig avhengig av hvordan den detaljerte planen vil se ut. Det er ennå usikkerhet omkring domsavsigelse, og derfor blir det vanskelig å si hva det vil koste totalt sett. Men det kommer til å koste litt, og det blir en solid investering, sier Ernst.

Da Petter Northug brøt med landslaget og startet opp sin privatsatsing i 2013, hadde den sportslige satsingen som utgangspunkt et budsjett på 1,7 millioner kroner det første året. Da reiste derimot Northug med landslaget i det meste av vintersesongen, noe Johaug nå ikke kan gjøre. 

Northugs budsjett innebar da lønn til støtteapparat, reiser og andre utgifter til treningsopplegget både for ham og de andre i det sportslige apparatet. Administrasjonen av teamet kom utenom. I oppkjøringen til Falun-VM året etter ble det brukt et syvsifret beløp på treningssamlinger.

Jørn Ernst påpeker at det ikke er noen endring i sponsoravtalene til Johaug per dags dato. Fortsatt har ingen meldt at de kutter Johaug-avtalene, og det er per i dag heller ikke snakk om mer omfattende avtaler med tanke på privatsatsing. Det gjelder også for Asko, som nylig ble fremhevet som sponsor under et tv-intervju.

Therese Johaug rett etter pressekonferansen der den positive dopingprøven ble offentliggjort i oktober, på Ullevaal stadion. Her sammen med lege Fredrik Bendiksen (til høyre) og Norges Skiforbunds kommunikasjonssjef Espen Graff. 
Therese Johaug rett etter pressekonferansen der den positive dopingprøven ble offentliggjort i oktober, på Ullevaal stadion. Her sammen med lege Fredrik Bendiksen (til høyre) og Norges Skiforbunds kommunikasjonssjef Espen Graff.  (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix)

Peker på erstatningsgrunn

Johaugs advokat Christian B. Hjort gjør det klart at de økonomiske sidene ikke er et aktuelt rettslig tema ennå.

– I første omgang konsentrerer vi oss om selve dopingsaken. Og det har all oppmerksomhet nå. Når det gjelder selve utgiftene til juridisk bistand, har vi fått tilsagn om dekning av det fra Skiforbundet inntil domsutvalget har behandlet saken. Når det gjelder andre sider ved denne saken, får vi vurdere dem etter hvert. Men det har ikke prioritet her og nå, sier Christian B. Hjort, Therese Johaugs advokat.

Christian Lundin, partner og advokat i advokatfirmaet Ness Lundin DA, har forståelse for at Johaug først og fremst prioriterer dopingsaken, men han vil ikke bli overrasket om skistjernen også vil se på de økonomiske sidene av saken. 

Bildet viser en tube med Trofodermin, kremen Therese Johaug brukte.
Bildet viser en tube med Trofodermin, kremen Therese Johaug brukte. (Foto: Tom Kolstad/Aftenposten/NTB Scanpix)

– Forutsetningen er at det foreligger et grunnlag for å kreve erstatning, og tapet står i årsakssammenheng med den erstatningsbetingende handlingen. Slik saken er opplyst i mediene er det begått en erstatningsbetingende handling ved at legen har forsømt seg i sin rådgivning, sier Lundin og utdyper: 

– Etter det som er opplyst, var Johaug i henhold til avtalen med Skiforbundet forpliktet til å følge legens råd, og da har hun hatt mindre handlefrihet. Skiforbundet har definert en rollefordeling, og den vil være vesentlig ved vurderingen av de erstatningsrettslige spørsmålene, sier advokaten som har skrevet kapittelet om idrett og erstatning i boken «Idrett og juss».

Christian Lundin er advokat og partner i advokatfirmaet Ness Lundin.
Christian Lundin er advokat og partner i advokatfirmaet Ness Lundin. (Foto: Mikaela Berg)

Lundin påpeker at slik saken er presentert, vil Johaug kunne søke erstatning både fra Skiforbundet og lege Fredrik Bendiksen, selv om legen har vært innleid fra hans eget selskap til jobben som landslagslege. Hva som kan kreves som erstatning ved en eventuell slik sak, vil bero på en totalvurdering som innebærer både sannsynlige tapte inntekter og faktisk utgifter, som for eksempel til sportslig satsing.

– Ut ifra at hun har vært en såpass profilert og flink utøver over lang tid, vil tapet kunne bli betydelig. Det avgjørende blir hva det er sannsynlig at Johaug ville hatt av inntekter i år, sier Lundin. 

På spørsmål om hvordan Skiforbundet forholder seg til den økonomiske siden saken har for Johaug og det grunnlaget saken, slik den er fortalt, gir grunnlag for erstatningssak, svarer kommunikasjonsansvarlig Espen Graff i en sms:

– Vi har ingen kommentarer knyttet til slike spørsmål før denne saken har vært oppe i domsutvalget.

Søkte råd hos Northug

I arbeidet med Therese Johaugs private satsing er det blitt søkt råd hos Team Northug.

– Jeg har lenge hatt en dialog med Are Sørum Langås. Jeg har snakket med dem om privatsatsing, og det er naturlig at vi prater med dem om det, sier Johaug-manager Jørn Ernst.

Langås har fra Petter Northugs brudd med landslaget vært sentral i oppbygningen av det teamet Northug har hatt rundt seg siden 2013, som manager for skistjernen. Northugs sportslige satsing er blitt finansiert gjennom sponsoravtalen med Coop, som da den ble undertegnet i mai 2013 sikret Northug ni millioner kroner i året. Etter at Coop i fjor forlenget avtalen med trønderen, er hovedsponsoravtalen nå inne i sin fjerde sesong.

– Vi bruker de ressursene som er nødvendig for å oppnå suksess i skisporet. Her er Petter privilegert, med gode sponsorer og samarbeidspartnere. Therese er i samme situasjon, hun vil nok heller ikke ha noen økonomiske begrensninger knyttet til sin privatsatsing, sier Langås.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.