- Vi gjorde en avtale med Krogsveen, som de urettmesig trakk seg fra. Man kan trekke seg fra avtaler, men da vil det få konsekvenser. Det har det ikke fått for Krogsveen, sier Anders Langtind til DN.no.

Grove feilvurderinger av bevis og faktum er årsaken til at Anders Langtind og co. anker dommen fra Asker og Bærum tingrett, ifølge Magnums advokat Harald K. Strømstad i Torkildsen, Tennøe & co.

«Bristende forutsetninger»
I fjor sommer var Anders Langtind og hans partnere i Magnum Eiendomsmegling i dialog med Krogsveen om et salg av deres Privatmegleren-kontor ved Ullevaal stadion. Etter flere møter og tilbud om oppkjøp trakk Krogsveen seg fra avtalen.

Bakgrunnen for at Krogsveen trakk seg skal ha vært «avdekking av bristende forutsetninger», ifølge Krogsveen.

Disse forutsetningenen skal ha gått ut på at Magnum Eiendomsmegling utelot å informere Krogsveen om et søksmål de var innvolvert i. Magnum ble i 2011, sammen med sitt forsikringsselskap, stevnet av Fokus Bank for 337 millioner kroner. Søksmålet var knyttet til jobben som ble gjort i forbindelse med salg av ferieleiligheter på Norefjell i regi av Estatia Resort.

Les: Krogsveen vraker Anders Langtind

Tapte saken i tingretten
I etterkant har Magnum Eiendomsmegling og flere av de ansatte i selskapet valgt å saksøke meglerkjempen for urettmessig å ha trukket seg fra kjøpet.

Asker og Bærum tingrett kom frem til at Krogsveen ikke kjente til forholdene rundt Estatia-saken. Dermed vant ikke Langtind og co. frem med krav om erstatning.

- Det som særlig er galt er vurderingen av om Krogsveen og Fokus bank kjente til Estatia-søksmålet da de kjøpte Magnum eller ikke. Det er et av kjernepunktene om dette ble opplyst om eller ikke, sier advokat Harald K. Strømstad til DN.no.

- Vi har vært åpne og ærlige hele veien, og har ikke holdt noe skjult, men de hevdet at de ikke fikk vite noe før i oktober, sier Langtind.

Advokten mener tingeretten la til grunn at Estatia-saken ville virke reduserende på salgsevnen til Magnum.

- Det mener vi ikke er dokumentert, sier Strømstad.

Les: Krever 337 mill. for dårlig meglerjobb

- Vi er overrasket
Krogsveens advokat Hans Rugset i Brækhus Dege Advokatfirma mener anken ikke bringer noe nytt. Derfor tror han heller ikke Magnum vil vinne frem.

- Vi er overrasket over at de velger å ta en ny runde siden det var en ganske klar og knusende dom i tingretten, hvor Langtind ble fradømt all troverdighet, sier Rugset til DN.no.

Erstatningskravet fra Magnum økes med 2,1 millioner kroner fra forrige rettsrunde. Dette fordi selskapet som følge av avviklingen med Privatmegleren måtte selge akjseposter i to andre Privatmegleren-foretak til underpris, ifølge Stømstad.

Les: Langtind og co. tapte mot Krogsveen

Mener tap burde vært kjent
Krogsveen eies av Fokus Bank, som finansierer Estatias søksmål mot Magnum. Trond Mellingsæther var ved avtaleinngåelsen konsernsjef i Fokus Bank, og satt samtidig i styret for Krogsveen.

- Også dette underbygger at Krogsveen var inneforstått med søksmålet, skriver advokat Strømstad i anken.

Tapet Fokus Bank skal ha lidd på Estatia-prosjektet på Norefjell beløper seg til flere hundre millioner kroner.

- Det har sterk formodning mot seg at konsernsjefen ikke er kjent med tap av denne størrelsen, skriver advokaten videre.

- Det ble feil for noen i Fokus Bank å kjøpe megleren de saksøkte, var teorien Strømstad fremsatte under rettsaken i august.

Venter positivt resultat
Tingretten kom frem til at det ble inngått en bindende avtale mellom de to partene.

- Avtalen gikk ut på at Krogsveen skulle kjøpe en begrenset del av Magnums virksomhet, men ikke hele aksjeselskapet. Alle andre plikter og krav skulle ligge igjen i Magnum, slik at disse tvistenes eksistens ikke er egnet til å gi Krogsveen et dårligere kjøpsobjekt enn forutsatt, sier Strømstad.

- Da koker det ned til om Magnum skulle få færre oppdrag på grunn av Estatia-søksmålet.

Strømstad forventer at saken vil komme opp i Borgarting lagmannsrett i første halvdel 2014.

Også Langtind er positivt innstilt til ankesaken.

- Jeg håper vi kan få frem den virkelige saken, og at ikke retten gir så mye rom for å prosedere Estatia-saken, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.