KS har gitt etter på konflikten om arbeidstid.

Skolenes landsforbund skriver i en pressemelding at KS har gitt seg på kravet om mer bunden arbeidstid or lærerne.

Dagens avtale om arbeidstid blir videreført i ett år og ny avtale innebærer ikke mer bunden tid, uten enighet lokalt, skriver SL.

- Avtalen som ligger på bordet nå er betydelig bedre enn den vi sa nei til i mai, spesielt på arbeidstid hvor KS har blitt tvunget til retrett, uttaler forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund i meldingen.

Løsningen skal gå ut på at dersom partene på en skole ikke blir enige om arbeidstid, skal saken gå videre i et system med mekling i fylkeskommunene eller kommunen. Dersom man heller ikke blir enige der, så er det såkalt tilbakefallsordning, altså dagens ordning, som gjelder.

KS understreker at det i tillegg er enighet om å fortsette en rekke forsøksprosjekter som foregår på skoler rundt i landet og å sette ned et partssammensatt utvalg for å diskutere arbeidstidsordninger.

Men Anne Finborud skriver også at forbundet ikke helt fornøyd.

- Ut fra en total vurdering har vi likevel konkludert med et ja til avtalen og har ment at det er viktig at lærerorganisasjonene nå står sammen, skriver hun.

Ett flertall i SLs forbundsstyre har sagt ja til avtalen. Nå vil avtalen bli sendt ut på uravstemning til medlemmene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Avtalen:

  • KS og lærerorganisasjonene er enige om en ny sentral arbeidstidsavtale som ikke trer i kraft før om ett år.
  • Dagens avtale blir forlenget med ett år og innebærer at det ikke skal innføres mer bunden arbeidstid uten at dette avtales lokalt.
  • Partene er også enige om prosedyrer for hvordan man skal håndtere uenighet om arbeidstid lokalt. Først med lokale forhandlinger på skolen, så i en slags tvisteløsning på kommunalt, eller fylkeskommunalt nivå.
  • Hvis heller ikke meklinger fører fram, har lærerne vetorett ved at den avtalen som inneholder minst bunden tid, da vil gjelde.
  • Dagens overtidsregler blir videreført. Nyutdannede lærere skal få redusert undervisningstid det første skoleåret.
  • Lærerne får også en femte ferieuke med samme vilkår som andre arbeidstakere. Mesteparten av dagens åtte uker lange sommerferie er avspasering for lærerne.
  • Organisasjonene skal føre diskusjonen om mer bunden arbeidstid i et partssammensatt utvalg.
  • Avtalen må godkjennes i uravstemning hos lærerorganisasjonene. (©NTB)