Den underliggende veksten i konsumprisene falt markert fra mars til april, og kom inn lavere enn både markedet og sentralbanken har lagt til grunn.

Til tross for overraskende svak utvikling i matvareprisene, er det likevel ingen grunn til ta dagens tall som et tegn på at prisene er på vei nedover, advarer seniorøkonom Katrine Godding Boye i Nordea.

Hun peker at spesielle forhold, som påskens innvirkning på utviklingen i flybillettprisene, spiller sterkt inn, og venter at prisene vil dra seg opp igjen i neste måned.

- Dette må ikke tas som et signal på at inflasjonen er på vei nedover langt under én prosent, for det er det ikke, sier hun til DN.no.

Seniorøkonomen viser også til at mens den underliggende årsveksten i april var 0,1 prosent svakere enn sentralbankens anslag, utlignes dette av at veksten var tilsvarende sterkere enn Norges Banks anslag i mars.

 

- I sum siden forrige rentemøte så har inflasjonen vært omtrent som Norges Bank la til grunn i prognosene sine, sier hun.

Dyrere bilhold og sydenturer
Prisnivået på konsumvarer steg med 0,3 prosent på årsbasis i april, og 0,1 prosent fra mars til april, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Det var på forhånd ventet en prisvekst på 0,5 prosent på tolvmåneders basis, og en vekst på 0,2 prosent fra mars, ifølge TDN Finans.

Prisene på bøker var den viktigste grunnen til prisoppgangen fra mars, men også prisene på klær, båter og båtutstyr trakk opp, ifølge SSB. Det var også sterk prisoppgang på drivstoff og pakketurer.

"Matvarer viste et prisfall på 1,6 prosent fra mars til april. De gruppene som bidro mest var fisk, grønnsaker samt melk, ost og egg. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie samt flyreiser falt med henholdsvis 2,1 og 4,2 prosent i samme periode", heter det.

Dyrere drikkevarer og billigere fly
På årsbasis trakk blant annet husleie og økte drivstoffpriser opp.

"Beregnet husleie for selveiere steg i samme periode med 1,7 prosent, mens prisene på restauranttjenester og finansielle tjenester utenom forsikring økte henholdsvis 4,1 og 6,2 prosent. Andre konsumgrupper som viste prisoppgang, var blant annet alkoholholdige drikkevarer og tobakk samt alkoholfrie drikkevarer", heter det.

Tolvmånedersveksten ble hovedsakelig dempet av en nedgang i elektrisitetsprisene inkludert nettleie på 21,1 prosent. Prisene på flyreiser falt med 30,7 prosent fra april 2011 til april 2012. I samme periode falt også prisene på audiovisuelt utstyr, teletjenester og klær, ifølge SSB.

Tolvmånedersveksten falt til 0,3 prosent i april, ned fra 0,8 i mars. Hovedårsaken var at prisene på flyreiser falt med 4,2 prosent fra mars til april i år, mens de på samme tid i fjor steg med 54,2 prosent, som har sammenheng med tidspunktet for målingen.

"Den kraftige prisoppgangen i fjor kan sees i sammenheng med at måletidspunktet for flyreiser i april 2011 sammenfalt med påsken, mens dette ikke var tilfellet for april 2012", heter det.

Lavere enn Norges Banks anslag
Prisveksten er et svært viktig mål for Norges Bank. Sentralbanken har som oppgave å sikre en prisvekst som over tid er på rundt 2,5 prosent. For å isolere effektene fra avgiftsendringer og energipriser, som ofte varierer mye, ser sentralbanken gjerne på den underliggende utviklingen i prisveksten.

Norges Bank hadde en forventning om en underliggende vekst på 0,8 prosent fra april i fjor til april i år. DNB Markets skriver i sin morgenrapport før dagens tall at sjansen for at sentralbanken vil kunne heve rentebanen i juni øker dersom veksten ble høyere.

Men, kjerneinflasjonen, som er konsumprisene justert for avgiftsendringer og energivarer, og som er et mål på den underliggende prisveksten, kom inn svakere. Den steg med 0,7 prosent på årsbasis, ned fra 1,5 prosent i mars. Fra mars til april var veksten i kjerneinflasjonen 0,1.

Veksten er også lavere enn ventet i markedet. Ifølge estimater fra Bloomberg News var det ventet en prisoppgang på 1,0 prosent på årsbasis, mens på månedsbasis var veksten ventet til 0,3 prosent.

Les også:
Billigere strøm drar prisene ned
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.