Overvurderer egen innsats

Ledere og medarbeidere feilvurderer ofte kvaliteten på tjenestene de leverer. Spesielt hvis de har stor tro på egen kompetanse.

Publisert: Oppdatert:

VARIERER. De som treffer godt når de skal anslå hvor fornøyde brukerne er, har ofte lavere utdannelse og mindre tro på egen kompetanse.
VARIERER. De som treffer godt når de skal anslå hvor fornøyde brukerne er, har ofte lavere utdannelse og mindre tro på egen kompetanse. (Foto: Colourbox)