I fjor observerte jeg flere runder med selvevalueringer hvor grupper som hadde jobbet sammen skulle sette ord på hva de hadde fått til i fellesskap. Hva var det som fungerte? Hvilke grep var det som gjorde at dere kom videre? Hva var de forløsende ordene eller aktivitetene?

Dette har vært standard spørsmål jeg har brukt sammen med Dorthe Hagen og Espen Kvark Kvernbergh i Kulturkompaniet.