Et tema på Pasientsikkerhetskonferansen i år var ytringsklimaet for å si fra om feil og tabber i et pasientforløp.

Leger og sykepleier er feilbarlige vesener. I en stresset hverdag kan de hente frem feil medisiner, bruke feil instrumenter, forveksle pasienter og forsømme hygieneregler. Feilene deres setter i gang årsakskjeder som kan ende med alvorlig pasientskade.

Det er altså ikke slik at feilene som sykehusansatte begår automatisk fører til skade.