Forsvaret kom under lupen etter en episode i 2011 hvor en kvinnelig soldat ble beordret til å bade naken og foreta intimvask foran 30 mannlige medsoldater. Hun ga klart uttrykk for at dette gikk langt utenfor hennes intimgrenser. Offiseren sto på sitt.

Han