Bård Kuvaas

Bård Kuvaas, professor ved Handelshøyskolen BI

Paternalistisk ledelse

Hvor effektiv er lederadferd preget av streng disiplin og autoritet kombinert med faderlig kjærlighet?

Publisert: Oppdatert:

I Kina er lederstilen ofte preget av streng disiplin og autoritet. Her blir det gjennomført en kontroll av passerkort ved en fabrikk tilhørende Pegatron Corp i Shanghai.
I Kina er lederstilen ofte preget av streng disiplin og autoritet. Her blir det gjennomført en kontroll av passerkort ved en fabrikk tilhørende Pegatron Corp i Shanghai. (Foto: Qilai Shen/Bloomberg)