Historien er full av eksempler på ledere som bytter roller og som går fra å være nærmest genierklærte den ene dagen til å fremstå som komplett udugelige den andre dagen. Det kan være ledere som bytter bransje, går fra en liten til stor virksomhet, fra offentlig til privat eller omvendt, politikere som blir ledere og ledere som blir politikere, ledere som går fra å være ledere i en norsk virksomhet til å bli leder for en internasjonal virksomhet.