Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Trygge ledere gir best teamarbeid

Det er et lederansvar å skape en kultur for psykologisk trygghet. Det krever at lederen også er trygg på seg selv.

Publisert: Oppdatert:

Det å skape psykologisk trygghet på en arbeidsplass har også gjøre med at ledere er trygge på seg selv; i sin rolle og utøvelsen av den, skriver artikkelforfatteren.
Det å skape psykologisk trygghet på en arbeidsplass har også gjøre med at ledere er trygge på seg selv; i sin rolle og utøvelsen av den, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Johnny Greig/Getty Images)