Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes, filosof, Handelshøyskolen BI

Skapende motstand

Alle vet at ideer blir bedre etter møte med motforestillinger, men skapende motstand forsømmes.

Publisert: Oppdatert:

Skapende motstand kommer ikke av seg selv. Det kreves aktiv innsats og initiativ for å etablere arenaer for å gi og motta konstruktiv kritikk. De som inviteres til å komme med motforestillinger, trenger også å oppleve at invitasjonen er reell.
Skapende motstand kommer ikke av seg selv. Det kreves aktiv innsats og initiativ for å etablere arenaer for å gi og motta konstruktiv kritikk. De som inviteres til å komme med motforestillinger, trenger også å oppleve at invitasjonen er reell. (Foto: Istock/Getty Images)