Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Karismatisk ledelse er oppskrytt

Det er mange som har en egeninteresse i å blåse opp viktigheten av ledelse og ledere, skriver artikkelforfatteren.

Publisert: Oppdatert: