Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Ledere må ha mentalt og fysisk overskudd

De fleste ledere overvurderer egen evne til å takle arbeidspress, krav og forventninger.

Publisert: Oppdatert:

Business multitasking time management. Flat vector concept isolated illustration. Businesswoman at work meditates with calendar, schedule, timetable in the hands. Busy woman's office meditation.
Business multitasking time management. Flat vector concept isolated illustration. Businesswoman at work meditates with calendar, schedule, timetable in the hands. Busy woman's office meditation. (Foto: Istock/Getty Images)