Linda Lai

Professor ved Handelshøyskolen BI

Linda Lai: Makt kan undergrave tillit

Hyppige omorganiseringer og lederbytter kan svekke en av de viktigste betingelsene for god ledelse.

Publisert: Oppdatert:

En rekke studier underbygger at tillitsbasert ledelse gir bedre resultater, både på medarbeidernivå og organisasjonsnivå, sammenlignet med kontrollerende former for ledelse, skriver artikkelforfatteren.
En rekke studier underbygger at tillitsbasert ledelse gir bedre resultater, både på medarbeidernivå og organisasjonsnivå, sammenlignet med kontrollerende former for ledelse, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Istock/Getty Images)