Tillit er viktig for ledere. Det er viktig både at lederen har tillit fra sine overordnede, andre ledere og sine medarbeidere, og ikke minst at lederen selv har tillit til sine medarbeidere. Tillit innebærer at man forventer velvilje fra andre og at de opptrer på den måten man ønsker.

For ledere er tillit til medarbeidernes kompetanse og motivasjon avgjørende for å kunne lytte til innspill, delegere ansvar og overlate gjennomføring av oppgaver til andre.