Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Innlegg: De beste til å lede er de som er uvillige

Noen av de samme drivkreftene som får ledere til å søke ansvar, kan også være destruktive.

Publisert: Oppdatert:

SSB rapporterer om at det har vært økt bruk av yrkestitlene «leder/sjef/direktør» de seneste årene, og siden 2011 er det registrert 60 000 flere ledere i Norge.
SSB rapporterer om at det har vært økt bruk av yrkestitlene «leder/sjef/direktør» de seneste årene, og siden 2011 er det registrert 60 000 flere ledere i Norge. (Foto: Illustrasjon: Istock/Getty Images)