Tom Karp

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Kritikken av ledelsesfaget

Samfunnsøkonomen Eric Nævdal har lest ledelseslitteratur som fanden leser Bibelen, men han er inne på noe.

Publisert: Oppdatert: