Tom Karp

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Barrierer for effektiv ledelse

Kanskje skal vi snakke om «godt nok» når vi diskuterer ledelse, og heller forstå hvordan hindringer for god ledelse kan fjernes.

Publisert: Oppdatert:

Ledere gjør ikke alltid det teoriene og de fine modellene sier de burde gjøre, skriver artikkelforfatteren.
Ledere gjør ikke alltid det teoriene og de fine modellene sier de burde gjøre, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Istock/Getty Images)