Berit Svendsen viser helt riktig i DN 25. juni at digitale angrep kan få enorme følger. Forslaget fra utvalget hun ledet er at vi trenger flere sivile, digitale hoder i Forsvaret. Forsvaret trenger også miljøer som er i front, forstår og kan utvikle teknologi for å møte digitale trusler. Forsvaret må gis muskler og muligheter til å høste større gevinster fra et utvidet samarbeid. Det dreier seg om samfunnssikkerhet og nasjonal innovasjonsevne.

I Innlandet er det utviklet et tett, forpliktende samarbeid mellom Cyberforsvaret og NTNU. Samarbeidet har bidratt til kunnskapsmiljøer som er en del av internasjonale kunnskapsnettverk, og som regelmessig vinner konkurranser om forskningsmidler nasjonalt og i EU. Sist med 100 millioner kroner over en åtte års periode til et Senter for forskningsdrevet innovasjon. Gjennom samarbeidet utvikles nye løsninger, som tas videre av oppstartsbedrifter og store it-selskaper.

NTNU-miljøet ved Gjøvik og bedrifter som inngår i samarbeidet, gir nettverk Cyberforsvaret kan dra veksler på. Cyber- og informasjonssikkerhetsmiljøet ved NTNU samarbeider med de fremste internasjonale miljøene, og mange av de store internasjonale it-bedriftene har langt større kapasitet enn det er mulig å bygge selvstendig for Forsvaret. Samarbeid kan ikke erstatte folk. Men samarbeid gir muligheter for kompetanseutvikling som er nødvendig, uavhengig av om Forsvaret rekrutterer folk i eller uten uniform.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.