Linda Lai

Professor ved Handelshøyskolen BI

Bør ledere være personlige på Facebook?

En ny undersøkelse tyder på at ledere bør dele jobbrelatert fremfor personlig informasjon med sine medarbeider-venner på Facebook.

Publisert: Oppdatert:

Noen ledere velger å dele mest jobbrelatert informasjon med sine medarbeidere på Facebook, og bruker Facebook som et verktøy i sin lederrolle. Andre ledere deler mest personlig informasjon om familie og fritidsaktiviteter.
Noen ledere velger å dele mest jobbrelatert informasjon med sine medarbeidere på Facebook, og bruker Facebook som et verktøy i sin lederrolle. Andre ledere deler mest personlig informasjon om familie og fritidsaktiviteter. (Foto: Aleksander Nordahl)