Tom Karp

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Kan ledere lære ledelse?

Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv og vilje til å jobbe med egne mønstre.

Publisert: Oppdatert:

Ledelse er primært utøvelse av en profesjonell praksis. Kunnskap om det å lede er derfor ikke en størrelse som instrumentelt kan overføres til enkeltpersoner, men en erfarings- og situasjonsbasert aktivitet som utspiller seg i en gitt kontekst.
Ledelse er primært utøvelse av en profesjonell praksis. Kunnskap om det å lede er derfor ikke en størrelse som instrumentelt kan overføres til enkeltpersoner, men en erfarings- og situasjonsbasert aktivitet som utspiller seg i en gitt kontekst. (Foto: Istock/Getty Images)