Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Stabilitetsledelse

De fleste kan håndtere en viss porsjon endring, gitt at de også opplever at noe er stabilt.

Publisert: Oppdatert:

Når endring utøves i Norge er det i et samfunn preget av egalitære strukturer med respekt for enkeltindividet og menneskeverd. Det gjenspeiles i hvordan organisasjoner blir drevet og ledelse blir utøvet, skriver forfatteren.
Når endring utøves i Norge er det i et samfunn preget av egalitære strukturer med respekt for enkeltindividet og menneskeverd. Det gjenspeiles i hvordan organisasjoner blir drevet og ledelse blir utøvet, skriver forfatteren. (Foto: Getty Images/iStock)