Det er trist når politikere abdiserer fra politikken og gjør seg selv til rene administratorer og byråkrater. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen gjør det når han skriver om hvor grundig han har utredet alternativene til høyspentledningen gjennom Hardanger i gårsdagens innlegg i Dagens Næringsliv.

Det han forteller er hvordan Statnett har gjort sin jobb og hvordan NVE har behandlet Statnetts konsesjonssøknad i tråd med sitt oppdrag. Men å påse at underliggende etater følger fastsatte prosedyrer for saksbehandling, er ikke utforming av politikk. I denne saken er det heller ikke nok.

DN skrev mandag at da resultatet av den ordinære saksbehandlingen kom frem til at svaret var en høyspentledning gjennom Hardanger og over Hardangerfjorden, burde Riis-Johansen stoppet opp og spurt om kraftledningen fra Sima til Samnanger virkelig var nødvendig og uunngåelig. Han burde gjort noen politiske vurderinger og prioriteringer.

Før regjeringen starter utbyggingen bør den for eksempel gå gjennom beslutningen om å elektrifisere sokkelen på nytt. Elektrifisering av sokkelen er ett av de dyreste klimatiltak man kan gjøre i Norge og derfor i seg selv omstridt. Vi vet også at mastene gjennom Hardanger vil stå i mange år etter at oljeplattformene har gjort jobben sin.

Hardangerledningen er ikke godt nok utredet før vi vet om den også er nødvendig dersom plattformer på sokkelen ikke skal få kraft fra fastlandet. Dette er et spørsmål det ikke er naturlig at Statnett og NVE tar opp på egenhånd. Men vi bør kunne vente at olje- og energiministeren både har vurdert det og kan svare på det.

Olje- og energiministeren skriver ikke ett ord om bruken av kraft til kraftkrevende industri. Denne industrien har lenge sagt at den ikke kommer til å overleve i Norge dersom den ikke får billigere kraft enn alle andre. Trenger vi Hardangerledningen også dersom store deler av denne industrien legger ned? Det bør inngå i vurderingen av kraftsituasjonen på Vestlandet.

Men nei, Riis-Johansen foretrekker å holde seg til detaljene i saksbehandlingen til Statnett og NVE. Han gjør ikke en eneste politisk vurdering eller prioritering. Det er for slapt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.