Danmark har sine «vise mænd», Østerrike sitt Staatsschuldenausschuss og Sverige sitt Finanspolitiska rådet. Flere andre OECD-land har også innsett at det er nyttig med et uavhengig organ som kan kaste et kritisk blikk på den offentlige pengebruken.

Nå skal Norge få sin variant - Modell- og metodeutvalget. Det blir underlagt Finansdepartementet og skal bestå av personer fra de største universitetene, handelshøyskolene samt Statistisk sentralbyrå.

Utvalget skal ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen gi råd om modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomiske problemstillinger. Med andre ord skal det gi innspill til byråkratene i Finansdepartementet om hvordan de skal bruke kalkulatoren.

En av rådets første oppgaver blir å gå gjennom beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet - tallet som viser hvor mye oljepenger regjeringen bruker i statsbudsjettet. Disse beregningene er relativt ubegripelige for folk flest. Forhåpentlig kan utvalget hjelpe Finansdepartementet å gjøre noe med det.

Johnsens forslag lider av to svakheter: Den første er at det ikke er uavhengig. Selv om andre lands råd også formelt er underlagt regjeringen, skal det i Norge ledes av Finansdepartementet. Det er ikke forenlig med den korrigerende rollen utvalget er tiltenkt.

Den andre og større svakheten er mandatet. Det er viktig å fastslå hvor mye oljepenger som brukes, men det er viktigere å diskutere hvor mye som bør brukes og ikke minst hvordan de brukes. I de fleste andre land er en av de sentrale oppgavene til slike utvalg å etterprøve hvor bærekraftig finanspolitikken er. Det kunne med fordel være en oppgave også i Norge.

De nye kostene i Norges Bank og SSB har begge tatt tak i diskusjonen om oljepengebruken. Sentralbanksjef Øystein Olsen har diskret stilt spørsmål ved hvordan pengene brukes, mens SSB-sjef Hans Henrik Scheel har ymtet frempå om lavere pengebruk enn det handlingsregelen foreskriver.

Det er utmerket dersom Norges Bank og SSB tar mål av seg til å bli tydeligere premissleverandører i den økonomiske politikken. De to institusjonene har begge den ekspertisen og troverdigheten som skal til for å få allmennheten til å lytte.

Når Finansdepartementet insisterer på å lage et rent kalkulatorråd, er det også helt nødvendig.

Se også side 15(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.