Prisen for denne ukens bidrag til fordumming av norsk politisk debatt, går til Fremskrittspartiets Solveig Horne.

Utgangspunktet er at NRK på prisverdig vis gjennom flere reportasjer har satt søkelyset på mobbing av jødiske barn i norske skoler og antisemittiske holdninger i muslimske miljøer. Reaksjonen fra alle de politiske partiene og fra Islamsk Råd har vært entydig: Jødehat godtas ikke.

Solveig Hornes bidrag har vært å spore det hele fullstendig av ved å gi SV ansvaret for at slike holdninger spres. Hun mener at fordi SV har ønsket boikott av israelske varer og er sterkt kritisk til staten Israels behandling av den palestinske befolk-ningen, så har partiet «bidratt til at jødiske barn opplever trakassering og mobbing i skolehverdagen».

Under demonstrasjonene mot Gaza-krigen var det demonstranter som lagde nettopp en slik kobling: De koblet kritikk av Israels krigføring med rop om å utrydde jødene. Det er en uhyrlig kobling.

Horne gjør den samme feilen. Hun hevder at kritikk mot Israel er kritikk mot alle verdens jøder. Det blir som å si at Frps sterke og berettigede kritikk av regimet i Iran, stigmatiserer alle iranere. Konsekvensen av Hornes logikk, ville være at det måtte legges lokk på all kritisk debatt om Israels okkupasjon, krigføring, bosetninger og manglende vilje til reelle fredssamtaler. En slik tilnærming blir rett og slett for dumt, og det ødelegger den politiske samtalen om et viktig tema, nemlig hvordan antisemittiske holdninger kan stanses.

Et betraktelig bedre og mer treffsikkert bidrag i debatten kom fra Venstres Abid Raja. Han spurte om inkluderings-minister og SV-nestleder Audun Lysbakken er i stand til å utfordre de muslimske miljøene i Norge.

Det er et godt spørsmål. Lysbakken er flink til å forsvare muslimer mot hets. Han må være like flink til å ta oppgjør med muslimer som hetser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.