Landsorganisasjonen er mer opptatt av å skaffe seg medlemmer enn av å styrke arbeidstagernes rettigheter. Det er vanskelig å trekke noen annen konklusjon etter LOs brev til Arbeidsdepartementet 24. november.

Advokat Nicolay Skarning har utarbeidet et forslag til nye lovbestemmelser som styrker arbeidstageres rettigheter ved permittering og sendt det til både Arbeidsdepartementet, NHO, LO og flere andre. Han foreslår å lovfeste arbeidstageres rett til informasjon og drøftelse med arbeidsgiver ved permittering.

LOs svar til departementet består av en setning: «LO finner ikke grunn til å lovregulere permittering i Arbeidsmiljøloven».

Begrunnelsen LOs nestleder Tor-Arne Solbakken gir til DN er at dette er godt regulert i hovedavtalen, og at de som vil ha denne beskyttelsen kan melde seg inn i LO. Kort sagt, arbeidstagere som ikke er med i LO kan seile i sin egen sjø. Svake rettigheter for uorganiserte og sterke for organiserte, kan være et godt argument for å verve nye LO-medlemmer.

Skarning har utarbeidet lovforslaget fordi han reagerte på at retten slo fast at en av hans klienter ikke hadde noen rettigheter ved permittering fordi hun var uorganisert.

LO er ikke alene om å avvise at det er behov for nye reguleringer her. I denne saken er organisasjonen helt på linje med NHO.

Det er ikke overraskende at LO er opptatt av å skaffe seg medlemmer. Men det er overraskende at dette er viktigere for LO enn å styrke arbeidstagernes rettigheter. Og det er viktig å huske på det når LO i fremtiden uttaler seg i ulike spørsmål og påberoper seg arbeidstagernes ve og vel.'

Det er LOs medlemmers vel og vel som gjelder for LO og bare dem. Det bør politikerne merke seg, og spesielt Arbeiderpartiet som ofte ser ut til å la seg instruere av LO. I denne saken har LO vist sitt sanne ansikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.