Petter Stordalen vant DNs rushtidsrally fra Asker til Løvebakken, med elektrisk sportsbil og fri flyt i kollektivfeltet.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud, som fulgte køen, kom sist.

Få transportmidler slår bilen i lokal transport, hvis man har veien for seg selv, men det har man jo sjelden.

Med økt befolkningstettet blir plassen i byene og på veiene inn dit et stadig mer begrenset gode. Den beste og minst byråkratiske metoden for å regulere etterspørselen etter et slikt gode, er normalt å gi den en pris, altså en rushtidsavgift.

Det er begripelig at Fremskrittspartiet mener dette er en dårlig idé. Drømmen om fri eksos har svevd over partiet siden Anders Langes dager.

At Høyre er motstander, er uforståelig. Partiet har tradisjon for kjedelig, men rasjonell politisk tenkning. Partiets hovedargument, hensynet til familier som kjører barn til barnehage og skole, tåler ikke kritisk etterprøving. Bare tre prosent av rushtidsbilistene er på vei til skole og barnehage, opplyser forskere ved Transportøkonomisk institutt.

Men hvis norske byer innfører rushtidsavgift med satser som virket etter hensikten, da vil dagens kollektive transportnett bryte sammen. Det finnes ikke kapasitet nok og infrastrukturen er nedslitt.

Norge har mange utfordringer i transportpolitikken. Vi har et veinett som svært mange steder er dårlig tilpasset moderne trailertransport. Veiene til eksportmarkedene er lange og stedvis livsfarlige.

Det er likevel få problemer som nå er like presserende som å bygge transportkapasitet tilpasset den pågående og kommende befolkningsøkningen rundt Oslo og de andre større byene i Norge.

Først må dobbeltsporene legges, og bussfilene og sykkelstiene bygges ut, slik at dagens bilister har reelle alternativ. Deretter bør det komme rushtidsavgift som regulerer bruken av det som stadig vil være et begrenset gode. Hvis ikke risikerer vi kollektiv forstoppelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.