I år skal regjeringen bruke 1,8 milliarder kroner på å subsidiere lønningene til ansatte ombord på norske skip. Årsaken er nettolønnsordningen. Den innebærer at rederiene får tilbakebetalt arbeidsgiveravgift, trygdeavgift og skattetrekk som er sendt til staten.

En hyggelig ordning for rederne selvsagt, de slipper jo også å betale skatt av det overskuddet virksomheten kaster av seg.

En ikke fullt så hyggelig ordning for alle andre som må betale for den over skatteseddelen.

I økonomiske termer er det årlige tapet nærmere 360 millioner kroner, ifølge konsulentfirmaet Econ Pöyry, som har utredet saken på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

I og med at det er ingenting som tyder på at regjeringen ønsker å avvikle nettolønns-ordningen, er det ikke godt å si hvorfor den har bestilt rapporten. På samme måte som i sykelønnsspørsmålet virker det som om konklusjonen er gitt på forhånd. Selv om både dagens sykelønnsfinansiering og sysselsettingsordningene for sjøfolk er å kaste penger ut av vinduet, så insisterer regjeringen på å fortsette med det.

De neste dagene vil offentligheten helt sikkert få høre mye om hvor viktig den såkalt maritime klyngen - bedrifter som på en eller annen måte har tilknytning til skipsfart - er for norsk økonomi. Og hvor viktig det er med norske sjøfolk for at disse bedriftene ikke skal gå dukken eller flytte til utlandet.

Det er riktig at Norge har en betydelig maritim industri. Det er også grunner til at norske sjøfolk kan tenkes å ha en positiv innvirkning på denne industrien. De velger gjerne norsk utstyr og praktisk sjømannserf#229 har antagelig en viss betydning for nyskapning i bransjen.

Ingenting av dette er imidlertid gode argumenter for at resten av samfunnet skal fortsette med å spleise på lønnsutgiftene til rederiene.

Ei heller at en god del mennesker vil miste jobben dersom subsidiene fjernes. Erf#229er fra bedrifts-nedleggelser og masseoppsigelser i industrien viser at de fleste skaffer seg nye jobber, mange av dem nærmest på dagen.

Det er tross alt ingen menneskerett å være bartender på Color Line.

Les også: - Nettolønnsordningen er ikke lønnsom (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.