Norge har vært en pionér i kampen mot regnskogødeleggelse. Siden lanseringen i 2007 har Norge bidratt med både milliarder og innsats for å utvikle tiltak som belønner regnskogland som klarer å bremse avskogingen. Det er et svært viktig klimatiltak. Det er også svært viktig for biologisk mangfold.

Da er det absurd at Norge samtidig fører en politikk for å fremme biodiesel som i realiteten virker motsatt vei. Biodrivstoff bør bli en del av klimaløsningen, men det krever at det er avansert biodrivstoff produsert på klimavennlig vis. I det norske klimaregnskapet gir biodrivstoffet inntrykk av at utslipp kuttes. Men for klimaet hjelper det lite hvis utslippene øker der drivstoffet importeres fra.

En rapport Miljødirektoratet presenterte i mai, viste at 80 prosent av biodrivstoffet som brukes i Norge, er produsert på konvensjonelt vis, altså av planter dyrket for å bli drivstoff. Over halvparten av dette er palmeolje fra Indonesia. Og en av hovedgrunnene til at regnskog forsvinner i Indonesia og Malaysia, er at det ryddes plass for nye palmeoljeplantasjer.

Norge har i likhet med EU innført et krav om innblanding av biodrivstoff. I tillegg har Norge fritak for veibruksavgift på biodrivstoff ut over innblandingskravet. Det har gitt en kraftig vekst i omsetningen. Slik stimuleres økt forbruk av palmeolje.

Miljødirektoratet lener seg på EUs bærekraftskriterier når det regner klimaeffekten av biodrivstoffet. Kriteriene hindrer at palmeoljen kommer fra nylig avskoget regnskog eller nylig drenert torvmyr. Men Norges og EUs politikk bidrar til at den samlede palmeoljeetterspørselen øker. Og kriteriene hindrer ikke flytting av produksjon slik at EU får sin palmeolje fra områder som ble avskoget tidligere, mens andre markeder får palmeolje fra områder der skog og myr ødelegges nå. Det er ikke godt nok.

Begeistringen for biodrivstoff som lettvint klimaløsning har gitt utslag stikk motsatt av målet. Strategien må revurderes. Et minimum er at alt biodrivstoff fra 2019 pålegges veibruksavgift. Norge kan ikke lenger subsidiere regnskogødeleggelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Venter eksplosiv økning i markedet for elbil-batterier
00:40
Publisert: