Det kom et nytt ord inn i tildelingsbrevet som Finansdepartementet sendte til Finanstilsynet for 2018. Det virker imidlertid ikke som om ordet har seget helt inn hos tilsynet. Ordet er «klimarisiko», og et søk gir null treff på tilsynets nettside.

Finanstilsynets jobb er å bidra til velfungerende og stabile finansmarkeder. Tilsynet «skal følge utviklingstrekk i økonomi, markeder og foretak som kan true den finansielle stabiliteten, og rapportere jevnlig om utviklingen til allmennheten og til Finansdepartementet». Men klimaproblemet og utfordringene det gir, ser ikke ut til å ha nådd tilsynet og dets sjef Morten Baltzersen.

Kontrasten er slående til Bank of England i Storbritannia og Finansinspektionen i Sverige. Begge har tydelig satt klimarisiko på dagsordenen. Finansinspektionen laget en egen rapport om temaet i 2016. Bank of England publiserte blant annet en rapport i september der det ble konkludert med at bare én av ti banker håndterer klimarisiko med et tilstrekkelig langsiktig perspektiv.

Klimaproblemet gir en risiko for finansforetak på flere vis. Når klimapolitikk skjerpes, kan verdien av prosjekter og investeringer reduseres og aksjer falle i verdi. Det kan få konsekvenser for blant annet pensjonsfonds investeringer. Når klimaendringer gir mer tørke og annet ekstremvær, vil eiendom bli utsatt for større skade. Det kan få konsekvenser for banker som har lånt ut penger til den som kjøpte eller bygget eiendommen, og forsikringsselskaper som forsikret den.

I Finansdepartementets budsjett for 2019 står det at Finanstilsynet har som oppgave «å kartleggje og analysere moglege konsekvensar av klimaendringane for finansnæringa og kva risiko klimaendringane kan utgjere på området». Stortinget bør følge opp med å gjøre bestillingen tydeligere: Finanstilsynet bør gjøre en stresstest av klimarisiko i norske finansinstitusjoner. Det er en nødvendig start på et langsiktig arbeid.

Mange finansaktører har tatt fatt på dette allerede. Det er bra. Finanstilsynet har også en jobb å gjøre. Og det ser ut til at tilsynet trenger en dytt for å komme i gang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Audis første elbil på plass i Norge
7500 nordmenn har reservert Audi e-tron, nå får de endelig mulighet til å se den.
01:35
Publisert: