Mandag sist uke – samme dag som statsbudsjettet ble presentert her hjemme – kom en spesialrapport fra FNs klimapanel. Den viser hvor krevende det vil være å holde det mest ambisiøse klimamålet i Parisavtalen om å stanse oppvarmingen ved 1,5 grader.