Klimakrisen krever omfattende omlegging av forbruk og produksjon, energi og økonomi. I denne omstillingen trengs en bukett av tiltak, men ett er helt nødvendig: Det kan ikke lenger være gratis å ødelegge klimaet. Alle utslipp må få en kostnad. De må få en pris.

Norge har vært et foregangsland her. CO2-avgift på mineralske produkter og på olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel ble innført allerede i 1991. Siden er den utvidet og trappet opp. Norge er knyttet til EUs system med utslippskvoter. Det gir en kostnad for utslipp. Over 80 prosent av norske klimagassutslipp er påført en kostnad enten gjennom CO2-avgift, klimakvoter eller begge deler. Det generelle nivået på CO2-avgiften i 2018 er på 500 kroner per tonn. Det er høyt i internasjonal sammenheng.

Men noen utslipp er fortsatt uten kvoteplikt, uten avgift eller med lav avgift. Fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann betaler bare en lav CO2-avgift. Landbruket slipper ut metan og lystgass, som bidrar til klimaendringer, gratis. Gartnerier slipper CO2-avgift på bruk av naturgass og propan. Ja, det er faktisk slik at drivhus slipper CO2-avgift når de bidrar til drivhuseffekten. Det er ingen CO2-avgift på avfallsforbrenning.

Dette er ikke holdbart. Næringsstøtte er i seg selv alltid problematisk. Men ingen næringer kan lenger støttes ved at de gratis eller billig får ødelegge klimaet. Staten har innledet samtaler med landbruket og fiskerinæringen om kompenserende tiltak. Men det er ingen grunn til å utsette innføring og opptrapping av klimakostnader for disse næringene. Ingen næring kan være gratispassasjer.

Landbruk og avfall er to av de store sektorene som ikke er med i EUs kvotesystem. Norske utslipp fra disse sektorene må ned hvis Norge skal klare å oppfylle den avtalen som skal inngås med EU om klimapolitikken frem mot 2030.

Norge var et av de første landene til å innføre CO2-avgift. Statsbudsjettet for 2019 bør gjøre Norge til det første landet der alle utslipp får en kostnad. Samtidig bør det gis et klart signal om at CO2-prisen skal opp.

Ingen utslipp kan lenger være gratis.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skal du overleve en krise må du ha dette hjemme
Er du forberedt på en krisesituasjon? Har du tenkt på hva du må ha for å overleve et langvarig strømbrudd, vannstans, terror eller krig? Disse fem rådene kan være forskjellen på liv og død.
01:33
Publisert: