En av de aller største utfordringene når norske utslipp av klimagasser skal ned frem mot 2030, er å redusere utslippene fra samferdsel. En god del positivt er gjort og mer gjøres i forslaget til statsbudsjett for 2019. Investeringene i jernbane er økt kraftig. Det samme er satsingen på bymiljøpakker. Men mer må til. Og altfor mye penger brukes feil.

Det mest åpenbare eksempelet på det siste er regjeringens forslag om å bruke en halv milliard kroner for å subsidiere bompenger utenfor byområdene. Det er mulig tanken her er å jevne ut pengebruken slik at også distriktene får sitt. Men da bør pengene heller brukes på tiltak som reduserer utslipp, ikke tiltak som stimulerer dem.

Et konkret slikt tiltak er elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det vil gi bedre forbindelser fra Trondheim til Steinkjer og fra Trondheim til Storlien, som er på grensen til Sverige. Det vil bli kortere reisetid, bedre muligheter for godstog fordi banen er elektrifisert på svensk side, og CO2-utslippene er anslått redusert med 14.500 tonn per år.

Regjeringen har valgt å ikke fremme forslag om oppstart neste år, selv om det ville vært mulig. Stortinget bør fremskynde oppstarten og heller bruke penger på dette enn på subsidiering av bompenger.

I budsjettet tas det også nye skritt i retning fergefri E39 langs vestlandskysten. Dette er et av de mest ulønnsomme prosjektene i Nasjonal transportplan med gigantomane planer for broer og tunneler. Det bør skaleres kraftig ned. Ambisjonen fergefri bør samtidig byttes ut med utslippsfri med satsing på ladestasjoner, elferger og andre tiltak som kan få utslippene ned.

Også her må penger flyttes. Klimakuttene i norsk samferdsel oppnås ikke først og fremst på E39. De oppnås mest effektivt i og rundt byene. Satsingen er trappet opp de siste årene med bymiljøpakker. Men utfordringene er store, blant annet i Oslo der det trengs både ny t-banetunnel og ny tunnel for togene. Da må penger flyttes fra samfunnsøkonomisk ulønnsomme veiprosjekter til fremtidsrettede investeringer med klimaeffekt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Alsace' fremste
Den perfekte hvitvin til gode og røkte pølser.
01:58
Publisert: