Det er mulig å forstå hvor reisefradraget i skattesystemet kom fra. Når folk kan trekke fra reiseutgifter på skatten, kan de takke ja til en jobb som ligger lenger unna der de bor. Det kan gi et mer fleksibelt arbeidsmarked. Det kan også bidra til liv i distriktene.

Men i en verden som skal få til overgangen til et nullutslippssamfunn, har skattesubsidier av lange jobbreiser ingen plass. Reisefradraget i skatten bidrar til økt transportbruk med de miljøskadene det har. Det klimapolitiske målet for transportpolitikken er å øke sykling og at folk går. Det krever at folk bor i rimelig avstand til jobben.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen en viss innstramning i reisefradraget. Bunnbeløpet i reisefradraget økes med prisveksten, men kilometersatsen står stille og strammes dermed noe inn. Utgifter til bompenger og ferge skal inngå i taket for fradraget. Det er også en liten innstramning. Men folk vil i 2019 fremdeles kunne få et reisefradrag på 74.300 kroner.

Ordningen skiller ikke mellom valg av transportmiddel. Det spiller ingen rolle hvor klima- og miljøvennlig transporten er. Den bidrar dermed heller ikke til å dytte transporten over i klimavennlig retning. I stedet bidrar den til å stimulere lange jobbreiser. Det er dårlig klimapolitikk.

Scheel-utvalget, som utredet skattesystemet, foreslo å fjerne fradraget både for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser. Utvalget pekte blant annet på at begrunnelsen for fradragene er svakt. Familier som bosetter seg i sentrale strøk og nær jobben, vil som regel ha høyere bokostnader enn den som bosetter seg lenger unna og velger å pendle. Også grønn skattekommisjon foreslo å fjerne fradraget for arbeidsreiser og pendlerreiser. Den pekte på at dersom målet er å støtte distriktene, bør det finnes andre og mer treffsikre virkemidler. Pengene bør heller brukes til økt minstefradrag.

Det er rimelig at folk får litt tid til å tilpasse seg. En nedtrapping over et par-tre år kan være på sin plass. Men den bør begynne i statsbudsjettet for 2019. Og budskapet må være helt klart og tydelig: Reisefradrag og pendlerfradrag er passé.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Har du plukket plast langs kysten i sommer?
Hør hva Erna Solberg og andre på Havet-konferansen svarer på spørsmål om de har plukket plast på strendene.
01:18
Publisert: