Engangsavgiftene på biler er justert kraftig de siste årene. Avgiftssystemet er blitt et kraftfullt verktøy for å vri nybilkjøpet over mot biler med lavere utslipp. Men det er hverken kraftfullt nok eller bærekraftig over tid.

Skuffelsen ved årets forslag til statsbudsjett er at bruk av nye målemetoder for å fastsette bilavgiftene, utsettes. Det betyr at avgiftene på nye biler i enda et år vil fastsettes på grunnlag av misvisende målinger for hvor store utslipp en bil gir. Det er gode grunner for at det blir slik. Men det er ingen god grunn for å la bilavgiftene stå stille i 2019.

Regjeringen nøyer seg med å prisjustere avgiftene. Det er for defensivt. En ny bensin- eller dieselbil som selges i 2019, vil putre rundt på veiene og gi CO2-utslipp i 15–20 år fremover. I den samme perioden må utslippene fra veitrafikken kraftig ned. Utslippskutt fra samferdsel blir noe av det mest krevende for Norge å få til når utslippene skal trappes ned frem mot 2030. Jo flere utslippsbiler som kjøpes nå, jo tøffere blir det.

Når statsbudsjettet behandles, bør derfor avgiftene på fossilbiler strammes til et hakk. Samtidig bør det tettes andre hull i avgiftssystemet. Også båtmotorer og snøscootere gir CO2-utslipp. Stortinget bør følge forslaget fra grønn skattekommisjon og innførte miljødifferensierte avgifter også denne typen motorisert utstyr.

Dette er heller ikke nok. Bruken av bilavgiftene for å få ned utslippene fra transportsektoren har i stor grad bygget på avgiftsfritak og -lettelser. Engangsavgiften som i 2013 ga staten 20 milliarder kroner, vil i 2019 gi staten 14,6 milliarder kroner. Det trengs en omlegging av systemet for bilavgifter som gjør at momsfritak på elbiler og lignende særfordeler kan avvikles.

Løsningen ligger i en moderne veiprising basert på kjøretidspunkt, strekning og type kjøretøy. Det vil ta tid å få på plass noe slikt. I Jeløy-plattformen varsler regjeringspartiene at de vil «starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025». Arbeidet er ikke startet, og 2025 er for langt frem. Arbeidet må startes, tempoet må skrus opp og ambisjonen for når det skal innføres, må skjerpes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Arne Fredly har bestilt sportsbiler for en kvart milliard. Se bilene her.
00:53
Publisert: